Egzamin na prawo jazdy – jak przebiega?

0 Comments

Przed przystąpieniem do egzaminu szkoła jazdy jest miejscem do którego trzeba się udać. Nauka jazdy Gdańsk, Kraków, Warszawa – to tylko jedne z miast gdzie gdzie zdasz egzamin.

O tym pamiętaj jeszcze przed rozpoczęciem kursu

Jeszcze przed rozpoczęciem kursu trzeba zdobyć profil kandydata na kierowcę. Czym jest ten profil? To numer, który nadawany jest każdej osobie starającej się o prawo jazdy. Jak go uzyskać? Trzeba pójść do właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania wydziału komunikacji. Uzyskanie profilu kandydata jest nieodpłatne. Następnie należy udać się do lekarza, za które zapłacisz około 200 złotych.

Egzamin na prawo jazdy – ile trzeba za niego zapłacić?

Cena egzaminu zależy od kategorii. Jednakże koszt egzaminu teoretycznego jest jednolita, czyli 30 złotych. Z kolei za część praktyczną trzeba zapłacić:

– 140 złotych za kategorie AM i B;

– 170 złotych za kategorie B1, C1, D1 i T;

– 180 złotych za kategorie A, A1 i A2;

– 200 zł za kategorie C, D i B+E;

– 245 zł za kategorie C+E, C1+E, D+E, D1+E.

Jak przebiega egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Egzamin teoretycznyi odbywa się w sali komputerowej. Każdy ze zdających ma swoje indywidualne stanowisko. Egzamin ma formę testu i składa się łącznie z 32 pytań. Są one tak punktowane:

– 10 pytań za 3 punkty o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 6 pytań za 2 punkty które mają średnie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 4 pytania za 1 punkt o niezbyt wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 6 pytań za 3 punkty o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa na drodze,

– 4 pytania za 2 punkty o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 2 pytania za 1 punkt o o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Aby zdać egzamin praktyczny musisz otrzymać minimum 68 pkt na 74 możliwych.

Jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Praktyka składa się z dwóch etapów – pierwszy przebiega na placu manewrowym, drugi natomiast na drogach publicznych. Egzaminowany musi sprawdzić stan techniczny auta, następnie przygotować się do jazdy poprzez między innymi ustawienie fotela, zagłówka, lusterek, zapięcie pasów bezpieczeństwa. Później podchodzący do egzaminu musi wykonać zadania na placu manewrowym, a następnie wyjeżdża na drogę miejską. Minimalny czas trwania egzaminu to 40 minut, aczkolwiek egzaminator może go skończyć już po 25 minutach. Po zdanym egzaminie egzaminujący otrzyma arkusz jego przebiegu. Nie ma jednak obowiązku go nigdzie znosić. Egzaminator sam wprowadza potrzebne dane do systemu teleinformatycznego, co uzupełnia profil PKK egzaminującego. Dane przekazywane są w sposób automatyczny do do właściwego urzędu.