Czy adwokat i prawnik mają te same uprawnienia?

0 Comments

Wiele osób upraszcza sobie życie stosując różne terminy synonimicznie. Niejednokrotnie jednak różnica między nimi jest diametralna, a stosowane słownictwo okazuje się błędne.

Przykładem tego rodzaju błędu jest używanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo zajmującą się prawem. Dlatego tytułem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to również prawnik. Jest to jednak tylko częściowo zgodne z faktami.

Trzeba być świadomym, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik musi być adwokatem. Warto wytłuścić różnice występujące w tej materii.

Co trzeba zrobić by zostać adwokatem?

Zasadniczą różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest ścieżka, którą przebyli oni w trakcie przygotowania się do wykonywanego zawodu.

Prawnikiem jest każda jednostka, która ukończyła studia na kierunku prawa. Natomiast by zostać adwokatem, niezbędne jest odbycie trwającej dodatkowe trzy lata aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata przygotowuje się do zawodu pod okiem patrona, którym jest zazwyczaj doświadczony w fachu adwokat Mińsk Mazowiecki. Podczas przysposobienia osoba kandydująca gromadzi praktyczne obycie z zawodem – sporządza pisma, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia studentom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w określonym miejscu i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka finalizowania jest czterodniowym państwowym sprawdzianem wiedzy, który ma miejsce pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w dowolnej formule. Może wybrać drogę prokuratorską, sędziowską, radcowską badź notarialną. Może też wykonywać usługi prawnicze w przedsiębiorstwach z różnych sektorów. Każdy wybiera w swoim zakresie.

Który zawód dysponuje większymi uprawnieniami?

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też wachlarzem uprawnień i obowiązków. Dotyczy ich także inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki ma obowiązek do opłacania ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób nienależyty miała dopilnować spraw klienta. W sytuacji niezadowolenia z dostarczonych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Co więcej adwokaci zobowiązani są do stosowania kodeksu etyki zawodowej. Wiąże się to z tym, że jest on zobowiązany do zachowania informacji uzyskanych od klienta w tajemnicy. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, zatem teoretycznie może on rozpowszechniać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej daje możliwość reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to także wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez odpowiednich uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając zakres świadczonych usług, w jej szeregach mogą znajdować pracę również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Komu powierzyć daną sprawę?

Kancelaria adwokacka wydaje się właściwym miejscem, do którego trzeba zgłosić w przypadku różnych prawnych wątpliwości.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by zajmował się nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Niejednokrotnie by rozwiązać daną kwestię wystarczy rozmowa z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy decydować o tym, komu ją powierzyć.